Малинин А.

МАЛИНИН А. – ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА (МИНУС, МИНУСОВКА)
МАЛИНИН А. – ДАЙ БОГ (МИНУС, МИНУСОВКА)
МАЛИНИН А. – КАК ЗНАТЬ (МИНУС, МИНУСОВКА)
МАЛИНИН А. – ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА (МИНУС, МИНУСОВКА)
МАЛИНИН А. – О ЛЮБВИ ИНОГДА ГОВОРЯТ (МИНУС, МИНУСОВКА)
МАЛИНИН А. – Я УЕДУ (МИНУС, МИНУСОВКА)