Чирва В.

ЧИРВА В. – БРЕД (МИНУС, МИНУСОВКА)
ЧИРВА В. – ВСЁ РЕШЕНО (МИНУС, МИНУСОВКА)
ЧИРВА В. – ВЫСОКО (МИНУС, МИНУСОВКА)
ЧИРВА В. – ЗАЧЕМ ПРИДУМАЛИ ЛЮБОВЬ (МИНУС, МИНУСОВКА)
ЧИРВА В. – ОДНИ (МИНУС, МИНУСОВКА)
ЧИРВА В. – ОНА (МИНУС, МИНУСОВКА)
ЧИРВА В. – ХОЛОСТ (МИНУС, МИНУСОВКА)
ЧИРВА В. – ХОТЕЛ ЛЮБИТЬ (МИНУС, МИНУСОВКА)