DANIAL

DANIAL – ДИВНЫЙ СОН (МИНУС, МИНУСОВКА)
DANIAL – КОКЕТКА (МИНУС, МИНУСОВКА)
DANIAL – ТЫ СО МНОЙ (МИНУС, МИНУСОВКА)
DANIAL, DINO MC 47 – MI AMOR (МИНУС, МИНУСОВКА)