Крош

КРОШ А (КОРЕШКОВ) – БЕЛАЯ ЧЕРЕМУХА (МИНУС, МИНУСОВКА)
КРОШ А (КОРЕШКОВ) – БЕЛАЯ ЧЕРЕМУХА БЭК (МИНУС, МИНУСОВКА)
КРОШ А (КОРЕШКОВ) – СТУКАЧ СИМАКОВ (МИНУС, МИНУСОВКА)
КРОШ, РОДРИГЕЗ Т. – ПАПАРАЦЦИ (МИНУС, МИНУСОВКА)